Category: Problemi u porodici

Uticaj porodice na seksualni život

Porodica igra značajnu ulogu u načinu na koji sagledavamo brojne stvari u našim životima, od zanimanja koja biramo, prijatelja sa kojima se družimo, do osoba u koje se zaljubljujemo. Način na koji smo vaspitavani utiče i na naše seksualno funkcionisanje iako toga često nismo svesni. Uticaj porodice na naš seksualni život je tematika kojoj se jako malo pažnje posvećuje a koja svakako zaslužuje da bude predmet psiholoških istraživanja.

Faktori srećnog braka

Postojanost i stabilnost braka u današnje vreme se sve više dovodi u pitanje. U prilog tome govori i sve veća stopa razvoda. Veliki broj mladih skeptičan je u pogledu stupanja u brak i više sklon životu u vanbračnoj zajednici. Mnogi smatraju da je brak samo stvar forme, prevaziđena institucija, ništa više od papira!

Mnogi su skloni da kažu da ne poznaju nijedan srećan brak. Nije retkost da se posmatrajući neuspešne brakove svojih roditelja i sukobe kojima su prožeti, učvršćuju u uverenju da je brak nešto što po svaku cenu treba zaobići.

Tajne u porodici

Kada kažemo tajna različite asocijacije isplivaju…misterija, romansa, uzbuđenje ali i opasnost, zlodelo, skrivanje, bekstvo.

Tajne u porodici, imaju različite posledice. Mogu da budu neutralne, benigne, male tajne koje omogućavaju članovima da imaju neko svoje lično blago; mogu da budu toksične, kada se oko njih, da bi se sačuvale pletu čitavi odnosi i relacije; i opasne, kada ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje, nekog od članova.

Odnos majke i ćerke

Odnos majke i ćerke u pshološkoj i popularnoj literaturi predstavljen je na skali od potpune satanizacije do vrhunske idealizaicje. Delikatnost ovog odnosa izazovna je za mnoge autore ali malo njih uspeva da izbegne zamku dominantnog društvenog diskursa, koji ulogu majke i dalje definiše kao one koja ima urođenu sposobnost a samim i tim odgovornost da neguje, brine, podiže, usmerava. Sasvim prirodno, druga strana ove nezahvalne društvene medalje postaje majka koja guši, sputava, kritikuje, koči.

Šta sve znači porodica?

Porodica predstavlja naš svakodnevni životni okvir o kome ne razmišljamo često i koji nam se uglavnom podrazumeva. Kompleksnost, složenost i uticaj tog sistema retko uviđamo, a sam sistem često uzimamo zdravo za gotovo, bilo kao problematičan ili  podržavajuć. S druge strane, kada se pojavi problem kod nekog od članova porodice objašnjavamo to kao njegovu ličnu stvar i nadamo se da je reši, uz manje ili više podrške sa strane. Ali da li su porodični sistem i pojedinačni problem zaista potpuno odvojeni i nezavisni?