Svaka duša je važna

Projektom Svaka duša je važna želele smo da doprinesemo rešavanju problema potpune društvene marginalizovanosti korisnika/ca psihijatrijskih usluga.

Na osnovu višemesečnih susreta sa korisnicima stacionarnog odeljenja psihijatrijske ustanove „Laza Lazarević“ u Padinskoj Skeli prepoznale smo njihovu želju i potrebu za komunikacijom sa pripadnicima šire zajednice i želju da budu u kontaktu sa onim što se dešava van bolničkog kruga. Saznale smo da su posebno zainteresovani za sadržaje kulturnog tipa kao što su filmovi, koncerti i predstave. Na taj način smo došle do ideje da osmislimo projekat koji bi kroz aktivnosti kao što su art terapijske radionice i posete ustanovama kulture uvažio potrebe i želje korisnika/ca.

Pored toga što nam je cilj bio da pomogemo u integraciji korisnika/ca u život zajednice, želele smo da senzibilišemo i širu javnost o osobama koje imaju probleme mentalnog zdravlja i doprinesemo razbijanju predrasuda prema njima. U tu svrhu smo organizovale školu za javni nastup namenjenu korisnicima kako bi ovladali veštinama samozastupanja i prezentovanja svojih prava u javnosti. Kao produkt ove škole nastalo je nekoliko TV priloga u kojima korisnici/ce psihijatrijskih usluga otvoreno govore o iskustvima sa kojma se nose u toku svog lečenja i u toku borbe sa sredinom koja je puna nerazumevanja prema njima.

Važno je napomenuti da se u projekat uključio veliki broj poznatih ličnosti iz javnog života, u oblasti kulture i medija. Kroz otvorenu komunikaciju o svojim emotivnim problemima i učešće na završnoj izložbi projekta, oni su pružili značajan doprinos u senzibilizaciji šire javnosti o problemima mentalnog zdravlja.

Verujemo da smo projektom „Svaka duša je važna“ uspele da doprinesemo boljem kvalitetu života korisnika/ca stacionarnog odeljenja u Padinskoj skeli u prilog čemu nam govore i njihovi pozitivni utisci i želja da se ovakav vid aktivnosti nastavi u budućnosti. Ujedno, verujemo da smo kroz angažman volontera/ki pomogle u smanjenju predrasuda prema ovoj populaciji. Ono što smatramo naročitim dostignućem ovog projekta jeste upoznavanje šire javnosti o problemima osoba sa mentalnim oboljenjima kroz medijsku pokrivenosti aktivnosti u poslednjoj fazi projekta.

Važno je da napomenemo da ovaj projekat ne bi bio moguć bez dobre volje partnera koji su nam pružili dragocenu podršku. Zahvaljujemo se pre svega Trag fondaciji koja je u potpunosti podržala projekat, GSPu bez koga ne bi bio moguć prevoz korisnika iz Padinske Skele u Beograd, bolnici Laza Lazarević koja je prepoznala našu dobru volju, Filozofskom fakultetu i profesoru Aleksandru Dimtrijeviću koji je kod nas podstakao inicijativu, Udruženju Prostor i Udruženju Duša od kojih smo mnogo toga naučili, Ustanovi kulture Parobrod čiji prostor nam je pružio najlepši ambijent za projektne aktivnosti, i kompaniji Sirogojno na organizovanoj akciji prikupljanja odeće za korisnike/ce.