Psihološki kutak

PSIHOLOŠKI KUTAK osnovale smo sa željom da on bude mesto na kome ćete naći stručnu podršku u situacijama kada se suočavate sa emocionalnim, ljubavnim, porodičnim i partnerskim problemima.

Misija našeg sajta jeste da, kroz ponuđene tekstove, svim posetiocima pruži znanja i konkretne savete u različitim oblastima svakodnevnog funkcionisanja. Ovde možete da steknete korisne informacija na teme partnerskih i porodičnih odnosa, ljubavnih i emocionalnih problema.

Sveobuhvatnost kojoj težimo ogleda se u tome što probleme obrađujemo iz ugla različitih terapijskih pristupa (kognitivno-bihejvioralni i sistemski) i na taj način vam pružamo mogućnost izbora u načinu sagledavanja problema sa kojima se suočavate.

Uz pomoć PSIHOLOŠKOG KUTKA možete:

  • Naći relevantna i savremena saznanja iz oblasti psihoterapije i savetovanja koja vam mogu pomoći da unapredite sopstveno psihološko funkcionisanje i odnose sa osobama koje su vam značajne.
  • Dobiti praktične savete koji će vam pomoći da prevladate različite vrste emocionalnih, partnerskih i porodičnih problema.
  • Osvestiti oblike ponašanja koji vam otežavaju ostvarivanje zrelih partnerskih odnosa i uspostavljanje konstruktivne komunikacije sa partnerom/partnerkom
  • Uočiti disfunkcionalne obrasce ponašanja koji stvaraju probleme u vašem porodičnom sistemu
  • Dobiti usluge psihološkog savetovanja i edukacije.

Iskreno se nadamo da će vam saznanja koja smo stekle kroz naš rad i podelile sa vama u PSIHOLOŠKOM KUTKU biti korisna u rešavanju vaših problema.

Srdačno,

Tim Psihološkog kutka

Iva i Mia