Warning: Parameter 1 to Page_columnist_page_transition::_exec_cspc_trans_ordinary() expected to be a reference, value given in /home/psihol5/public_html/wp-content/plugins/page-columnist/page-columnist.php on line 155

Naš tim

Mia Popić
diplomirana psihološkinja, REBT psihoterapeutkinja
i doktorantkinja na Filozofskom fakultetu odeljenja za psihologiju.

Specijalistkinja za rešavanje  anksiozno-depresivnih tegoba, problema sa besom, stidom, nedostatkom samopouzdanja, problema u partnerskim odnosima, seksualnih problema, psihosomatskih tegoba i problema u učenju.

U okviru svoje prakse posebno se specijalizovala za vođenje treninga asertivne komunikacije, javnog nastupa, upravljanja stresom i konstruktivnog rešavanja konflikata.  Iskustvo u vođenju pomenutih treninga stekla je kroz angažman u nevladinom i privatnom sektoru, kao i kroz edukativne programe koje vodi u REBT pridruženom trening centru Instituta Albert Elis.

Mia je do sada sprovela veliki broj treninga u korporativnom kontekstu koji su bazirani  na tehnikama REBT i KBT koučinga. Koristeći REBT i KBT pomaže pojedincima i radnim timovima da prevaziđu blokade u radu i unaprede svoje kompetencije.

Mia radi kao izvršna direktoka Centra za edukaciju istraživanje i razvoj, nevladine organizacije  čija je glavna misija promocija i zaštita mentalnog zdravlja u zajednici. Osmislila je i vodila niz projekata usmerenih ka psihološkom osnaživanju ranjivih i marginalizovanih grupa.


 

Iva Branković

Master socijalnog rada i sistemski porodični psihoterapeut.

U okviru sistemske porodične  terapije bavi se  savetovanjem parova, individualnimporodičnim  savetovanjem  sa ciljem poboljšanja  kvaliteta odnosa (partnerskih i porodičnih; unapređenja roditeljskih kompetencija i sl.) i  savladavanja drugih psiholoških teškoća, koje otežavaju individualno, partnersko i porodično funkcionisanje.

Zaposlena u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu kao savetnica za profesionalnu obuku. Kreirala i realizovala veliki broj obuka u sistemu socijalne zaštite namenjenih socijalnim radnicima i drugim stručnjacima angažovanim u neposrednom radu sa decom i porodicom.

Član osnivačke skupštine Centra za edukaciju istraživanje i razvoj.