Aktivnosti

Aktuelne aktivnosti Centra odvijaju se u Ustanovi kulture Parobrod kao sastavni deo programa psihosocijalne podrške koja je ustanovljena u sklopu ove ustanove. Aktivnosti su podeljene u tri celine:

Borba protiv stigmatizacije problema mentalnog zdravlja

Da bismo mogli na adekvatan način da se bavimo unapređenjem mentalnog zdravlja, nastojimo da kroz naše aktivnosti široj javnosti približimo poruku da su problemi mentalnog zdravlja sastavni deo ljudskog funkcionisanja i da nema ničega sramotnog ili opasnog u teškoćama koje su u vezi sa mentalnim zdravljem. U tu svrhu, sprovodimo projekte usmerene ka borbi protiv stigmatizacije osoba sa problemima mentalnog zdravlja, i pružamo stručnu podršku udruženjima korisnika/ca psihijatrijskih usluga.

U cilju borbe protiv stigmatizacije osoba sa problemima mentalnog zdravlja, u 2014. godini smo uz podršku Trag fondacije pokrenuli projekat “Svaka duša je važna”. Kroz saradnju sa Udruženjem korisnika/ca psihijatrijskih usluga Duša, Udruženjem Prostor i Klinikom za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” sproveli smo niz aktivnosti usmerenih ka psihološkom osnaživanju osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Kao nastavak ovog projekta, nastojimo i u budućnosti da svoje aktivnosti usmerimo ka borbi protiv stigmatizacije problema mentalnog zdravlja i podizanju svesti javnosti o ovoj tematici.

Programi jačanja „životnih veština“

Mentalno zdravlje, kao i zdravlje uopšte, zahteva brigu i negu i podrazumeva određena znanja i veštine, koja mogu biti vrlo korisna u suočavanju sa svakodnevnim teškoćama i ključna u prevenciji nastanka ozbiljnijih problema i poremećaja. Zato nastojimo da u okviru svoje delatnosti ponudimo psiho-edukativne programe zasnovane na kognitivno – bihejvioralnom pristupu i porodičnoj terapiji, koji će učesnicima programa unaprediti postojeće socijalne veštine i omogućiti da razviju nove.

Programi psihološkog osnaživanja mladih koje sprovodimo u sklopu Ustanove kulture Parobrod zasnovani su i na informacijama o mentalnom zdravlju mladih u Srbiji koje smo stekli kroz realizaciju istraživanja o mentalnom zdravlju srednjoškolaca u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i pružilo nam je uvid u stanje mentalnog zdravlja mladih širom Srbije i smernice u kom pravcu treba da se krećemo kako bi ga unapredili.

Programi emocionalnog opismenjavanja

Ključni korak u traženju podrške za prevazilaženje emotivnih problema jeste prepoznavanje i imenovanje određenog emotivnog stanja. Iz tog razloga, u okviru svojih aktivnosti sprovodimo psihološke radionice i treninge koji učesnicima mogu pomoći da osveste i prepoznaju emotivna stanja sa kojima su suočeni.

U sklopu ovog programa poseban naglasak stavljamo na razvoj veština za upravljanje emocijama i asertivno ponašanje. U tu svrhu smo krajem 2014. godine, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, sproveli projekat Sigurna ljubav koji je za cilj imao edukovanje mladih o seksualno odgovornom i asertivnom ponašanju.