O nama

Centar za edukaciju, istraživanje i razvoj je nevladino i neprofitno udruženje čija je glavna misija promocija i zaštita mentalnog zdravlja u zajednici. Udruženje je nastalo kao nastavak projekta „Psihološki kutak“ u okviru koga je kreiran interaktivni veb sajt koji sadrži informacije iz oblasti mentalnog zdravlja i pruža mogućnost za besplatno psihološko savetovanje putem interneta. Na osnovu iskustva stečenog kroz rad na ovom projektu, došle smo na ideju da osnujemo organizaciju koja će kroz svoju delatnost pružiti doprinos u obezbeđivanju veće dostupnosti usluga psihološke podrške u Srbiji.
Ciljevi Centra su sledeći:
1.Prevencija emocionalnih teškoća i promocija mentalnog zdravlja
2.Podsticanje socijalne uključenosti kroz podršku razvoju usluga u zajednici i neposredan rad sa grupama i pojedincima u stanju ili riziku od socijalne isključenosti
3.Istraživanje i razvoj preporuka za rad u gore navedenim oblastima i širenje relevatnih znanja
&nbsp
Aktivnosti Centra vezane za oblast mentalnog zdravlja:

 • savetodavni i preventivni rad,
 • promocija mentalnog zdravlja,
 • rad na međusobnim odnosima roditelja i dece,
 • podsticanje odgovornog roditeljstva,
 • informativne, savetodavne, preventivno – terapijske, edukacijske, promotivne i druge slične aktivnosti vezane za pružanje podrške porodici, deci i mladima,
 • oganizacija stručnih i javnih skupova, promocija, događaja sa ciljem podizanja svesti o različitim temama iz oblasti mentalnog zdravlja.

Aktivnosti Centra vezane za oblast socijalne uključenosti:

 • podrška organizacijama i lokalnim samoupravama u uspostavljanju novih i razvoju postojećih usluga za gupe i pojednice u stanju ili u riziku od socijalne isključenosti,
 • podrška pružaocima usluga za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta usluga,
 • podrška profesionalcima, koji rade na pružanju usluga ranjivim grupama kroz edukacije i treninge za poboljšanje kvaliteta rada i jačanje ličnih kapaciteta i prevenciju sagorevanja (burn-out),
 • organizacija stručnih skupova i drugih vrsta događaja u cilju promocije primera dobre prakse i razmene znanja i iskustava između profesionalaca u Srbiji i okruženju
 • neposredan rad sa osobama koji se nalaze u stanju potrebe ili u riziku da postanu korisnici socijalne zaštite kroz savetovanje, psihoterapiju, radionice i grupe podrške.

 

Aktivnosti centra vezane za istraživanje i unapređenje znanja

 • Identifikovanje problema i kreiranje ključnih uvida korisnih za praktičare, akademske baze znanja i kreatore propisa,
 • Kriranje predloga istraživačkih programa,
 • Pružanje konsultacija u postavljanju i izvođenju istraživačkih projekata,
 • Sprovođenje istraživačkih programa i projekata,
 • Prikupljanje relevatnih i pouzdanih infromacija potrebnih za kreiranje programa podrške i razvoja,
 • Evaluacija primenjenih programa za podršku i razvoj kroz istraživanje,
 • Pružanje rezultata istraživanja za istupanje u javnosti i javno zagovaranje relevatnih tema,
 • Saradnja sa obrazovnim i drugim edukativnim instutucijama u širenju baza znanja,
 • Organizovanje debata i diskusija,
 • Pružanje platformi za dokumente i publikacije,
 • Publikacija istraživačkih radova.