Podrška ličnom rastu i razvoju mladih u Beogradu

U saradnji sa Kancelarijom za mlade Beograd sproveli smo projekat Podrška ličnom rastu i razvoju mladih u Beogradu osmišljen kroz dva vida aktivnosti. Prva aktivnost predstavljala je pružanje besplatnih usluga psihološkog savetovanje za mlade u Beogradu. Na konkurs objavljen na sajtu Kancelarija za mlade na nekoliko opština odazvao se veliki broj mladih koji su učestvovali u procesu psihološkog savetovanja. Na osnovu ovog iskustva stekli smo uvid u nedostatak službi koje bi mladima mogle pružiti adekvatnu psihosocijalnu podršku u stanjima krize. Pored besplatnog psihološkog savetovanja, u okviru ovog projekta sproveli smo i niz interaktivnih psiholoških radionica u tri opštine u Begradu na temu izgradnje samopouzdanja u socijalnim relacijama, liderstva, reproduktivnog zdravlja itd.

Kao rezultat ovog projekta, Centar je u sklopu Ustanove kulture Parobrod ustanovio program psihosocijalne podrške mladima u Beogradu koji se periodično odvija kroz realizaciju psiholoških radionicama namenjenih mladima.