Category: Psihološke teme

Vreme za sebe – put do mentalnog zdravlja

 ’’Mentalno zdravlje…nije cilj već proces’’,  N. Shpancer

Mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnih poremećaja, ono je sveukupno psihološko blagostanje, koje podrazumeva emocionalnu stabilnost i uspešnost u ostvarivanju adekvatnih, zadovoljavajućih, odnosa u neposrednoj i široj okolini.
Emocionalna stabilnost bi se mogla odrediti kao balansiran, racionalan odnos prema sebi, bliskim ljudima, poslu i okruženju. U osnovi emocionalne stabilnosti je prisustvo zdravih emocija koje iz ovakvog odnosa proizlaze. S druge strane psihološko blagostanje je zavisno i od brojnih spoljnih faktora, koji kada su negativni i neodgovarajući predstavljaju potencijalne uzročnike stresa, koji dovode do oslabljenosti i opadanja kapaciteta za očuvanje optimalnog nivoa psihičkog i fizičkog funkcionisanja.

Trening asertivnosti i samopouzdanja

Trening asertivnosti i samopouzdanja namenjen je svim ljudima koji žele da poboljšaju svoje komunikacijske veštine kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju. Osobe koje su socijalno stidljive, sklone odlaganju obaveza, koje imaju tremu prilikom javnih nastupa i žele da nauče kako da upravljaju svojim emocijama, mogu imati velike koristi od treninga asertivnosti.

Redefinisanje muškosti – ko se boji Andreja Pejića?

Predstava idealnog muškarca stvara se u odnosu na dominantnu društvenu ulogu koju ima u tom trenutku, uz značajan uticaj dominantnog diskursa koji u tom društvu vlada.

Šta to konkretno znači? Muškarci i žene su kroz istoriju imali veoma različite društvene uloge, ali kako su se one iznivelisale, kroz razvoj tehnologije koja je mušku snagu učinila nepotrebnom, i prevladavanje diskursa jednakosti polova koji je ženi omogućio da dobije sva prava koja ima i suprotni pol, nema više potrebe za snažnim rodnim stereotipima koje smo do nedavno negovali.

Zašto volimo teorije zavere?

Velika prijemčivost ljudi za teorije zavere  ima sličnu psihološku osnovu kao i religija, s tim što teorije zavere ne daju odgovore na pitanja vezana za  strah od smrti, već  objašnjavaju druge zbunjujuće oblasti postojanja kao što su pitanja slobode, odgovornosti i smisla svakondnevnog življenja.

Manipulacija – laskanje, vređanje i druge metode

Manipulaciji kao načinu sticanja onoga što nam je važno, skloni smo svi, čak i oni koji će olako za sebe reći da su dobri ljudi, iskreni i uvek direktni. Reč manipulacija vodi poreklo od latinske reči manus – ruka i znači rukovati, upravljati nečim. U kontekstu ljudskih odnosa, ona se svodi na pokušaj da upravljamo tuđim ponašanjem kroz načine kojih često nismo ni svesni. Obzirom da je otvorena i direktna komunikacija ključna u svakom dobrom odnosu, važno je osvestiti načine na koje smo skloni da manipulišemo drugima, isto kao što je važno biti svestan onih situacija u kojima drugi pokušavaju da nas izmanipulišu.