Category: Psihološke teme

REBT Pridruženi trening centar Instituta Albert Ellis organizuje trening asertivnosti 7. marta

Trening je namenjen ljudima koji žele da istraže sebe i unaprede način na koji komuniciraju sa drugim ljudima. Trening će vam pomoći da bolje upoznate sebe otkrivajući šta želite, a šta ne želite; razvijete veću osetljivost za verbalne i neverbalne poruke drugih ljudi; sigurnije zastupate svoje interese traženjem onoga što želite i odbijanjem onoga što ne želite; definišete granicu do koje ste spremni da idete pristajući na kompromis; prepoznate i reagujete na pokušaj zloupotrebe i iskorišćavanja; naučite da u interpersonalnim situacijama reagujete zdravim emocijama koje vam pomažu da se samopouzdano uhvatite u koštac sa problemima.

Autosugestija – mantra ili tiranija?

Svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem. Ova rečenica predstavlja čuvenu mantru koju je u psihoterapiju uveo francuski psiholog Emil Kue. Svakodnevno ponavljanje ove rečenice kao određeni vid autosugestije, kako je to tvrdio njen autor, treba da nam pomogne da se osećamo bolje i budemo svesni svog progresivnog razvoja. Ovo je samo jedna od afirmativnih mantri koja se koristi kao specifična tehnika brojnih programa učenja veština življenja, takozvanog lajfkoučinga, i svodi se na svojevrsno ohrabrivanje klijenta i jačanje njegovog samopouzdanja. U vokabularu ovih programa često ćemo naići na rečenice posredstvom kojih osoba uz pomoć vežbi vizuelizacije zamišlja sebe kao uspešnu, atraktivnu, dopadljivu, socijalno ostvarenu i slično. Ako sebi budemo dovoljno ponavljali spomenute afirmacije, osećaćemo se bolje u sopstvenoj koži.

Trening prezentacijskih veština 28. februara

Prezentacijske veštine predstavljaju važnu stavku ličnog i profesionalnog razvoja. Javni nastup je svaka komunikacija sa dve ili više osoba u kojoj predstavljamo svoju ideju, stavove, projekte, znanja itd. Danas je poznato da od dve osobe koje raspolažu jednakim kompetencijama, više uspeha će imati ona koja je snalažljivija u prezentovanju sebe i svojih ideja. Prezentacijske veštine igraju bitnu ulogu u situacijama kao što je intervju za posao, polaganje ispita, držanje prezentacije na poslu, preuzimanje inicijative za traženje povišice ili unapređenja.

Vreme za sebe – put do mentalnog zdravlja

 ’’Mentalno zdravlje…nije cilj već proces’’,  N. Shpancer

Mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnih poremećaja, ono je sveukupno psihološko blagostanje, koje podrazumeva emocionalnu stabilnost i uspešnost u ostvarivanju adekvatnih, zadovoljavajućih, odnosa u neposrednoj i široj okolini.
Emocionalna stabilnost bi se mogla odrediti kao balansiran, racionalan odnos prema sebi, bliskim ljudima, poslu i okruženju. U osnovi emocionalne stabilnosti je prisustvo zdravih emocija koje iz ovakvog odnosa proizlaze. S druge strane psihološko blagostanje je zavisno i od brojnih spoljnih faktora, koji kada su negativni i neodgovarajući predstavljaju potencijalne uzročnike stresa, koji dovode do oslabljenosti i opadanja kapaciteta za očuvanje optimalnog nivoa psihičkog i fizičkog funkcionisanja.

Fit i zdrava mama – besplatne edukativne radionice za trudnice

Ukoliko ste u drugom stanju, naročito ako Vam je prvi put, sigurno imate brojna pitanja. Na deo njih odgovor nalazite na internetu, za deo njih obratićete se lekaru. Postoje sajtovi koji su ovoj temi posvećeni i koji će Vam pomoći u prolasku kroz sve novitete koje u ovom periodu ulaze u Vaš život. Međutim, ne postoji ništa lepše nego kada upoznajete druge buduće mame, delite iskustva, slušate savete stručnjaka i učestvujete u zajedničkim radionicama i akcijama. Evo jednog događaja koji bi mogao da Vam se svidi, a svakako bi Vam bio od koristi…