Tag: terapija

Depresija

Depresija predstavlja stanje u kome dominira kontinuirano preplavljujuće osećanje besperspektivnosti i besmisla. Ovaj termin se često koristi za opisivanje lošeg raspoloženja ili tuge, ali to je pogrešno jer se depresija od lošeg raspoloženja ili tuge veoma razlikuje.

Za razliku od osobe koja je iz nekog razloga tužna, ili loše raspoložena depresivna osoba ne vidi izlaz iz stanja u kome se nalazi, ne nalazi u sebi snage da situaciju/stanje prevaziđe, i ne uspeva da sagleda moguću podršku u svetu koji je okružuje.

Terapija parova

U okviru Racionalno emocionalno bihejvioralne terapije praktikuje se i terapijski rad sa parovima. U radu sa parovima polazi se od ideje da ukoliko želimo da pomognemo partnerima da žive srećno jedno sa drugim, najpre im moramo pokazati kako mogu živeti mirno sami sa sobom.