Category: Lični problemi

Perfekcionizam kao emocionalni problem


Perfekcionizam nema ono značenje koje mu se često pridaje u društvu a to je da osoba stvari radi savršeno i da je zbog toga i kao ličnost savršena. Perfekcionističke sklonosti predstavljaju otežavajući faktor u nizu aktivnosti u kojima želimo da postignemo uspeh. Stav koji stoji iza perfekcionizma podrazumeva sledeće: „Ja moram važne stvari u životu da radim savršeno i da u njima budem uspešan/na i na taj način dokažem sebi koliko vredim kao osoba“.