Tag: trening

Trening prezentacijskih veština zasnovan na kognitivno bihejvioralnom koučingu

Danas je poznato da od dve osobe koje raspolažu jednakim kompetencijama, više uspeha će imati ona koja je snalažljivija u prezentovanju sebe i svojih ideja. Prezentacijske veštine igraju bitnu ulogu u situacijama kao što su intervju za posao, polaganje ispita, držanje prezentacije na poslu, preuzimanje inicijative za traženje povišice ili unapređenja. Trening prezentacijskih veština obuhvata adekvatnu obuku koja će vas osposobiti da se oslobodite straha od javnog nastupa i steknete veštine koje će vaš nastup učiniti kvalitetnijim.