Tag: porodični sistem

Partnerski i porodični trouglovi

Kada se u istoj rečenici iskoriste reči trougao, par i porodica obično pomislimo na stari, dobro poznati trougao ”bračni par-ljubavnik/ljubavnica”. Ipak utrougljavanje u porodičnom sistemu ima mnogo više pojavnih oblika nego što je izvanbračni ljubavni odnos, i kao takvo ima svoje uzroke i funkciju.

Utrougljavanje je, najjednostavnije rečeno, neadekvatno uključivanje trećeg objekta u partnerski odnos između dve osobe, a dešava se da bi se zamaskirali problemi u tom odnosu.  Ljudi, skloni zataškavanju, veoma često, umesto da se bave teškoćama, radije, sasvim nesvesno, uključe nekog ili nešto treće i onda se iza toga sakriju.

Kako preživeti adolescenta?

Sistemski pristup kaže da promena u jednom delu obavezno izaziva promenu u čitavom sistemu. Zato je, s obzirom na to da jedan član proživljava burnu promenu iz deteta u mladu odraslu osobu, potpuno opravdana tvrdnja da se porodica sa adolescentom nalazi se u najburnijoj fazi svog životnog ciklusa.

Najmlađi članovi porodice u  fazi adolescencije prolaze kroz veoma značajan razvojni proces, praćen brojnim psihofizičkim promenama, a odnos roditelja prema tim promenama jedan je od ključnih faktora uspešnosti čitavog procesa. Porodica je dakle pred velikim izazovom, a na roditeljima je velika odgovornost.

Zato dragi roditelji, evo nekoliko informacija o vašem tinejdžeru, koje ste možda i sami znali, ali ste u buri dešavanja i osećanja, malo na njih zaboravili.

Šta sve znači porodica?

Porodica predstavlja naš svakodnevni životni okvir o kome ne razmišljamo često i koji nam se uglavnom podrazumeva. Kompleksnost, složenost i uticaj tog sistema retko uviđamo, a sam sistem često uzimamo zdravo za gotovo, bilo kao problematičan ili  podržavajuć. S druge strane, kada se pojavi problem kod nekog od članova porodice objašnjavamo to kao njegovu ličnu stvar i nadamo se da je reši, uz manje ili više podrške sa strane. Ali da li su porodični sistem i pojedinačni problem zaista potpuno odvojeni i nezavisni?