Tag: emocionalno zdravlje

Karakteristike boginja koje vladaju ženskim životima

Ovde možete naći više informacija o arhetipskim obrascima, koji su predstavljni u članku Koja grčka boginja vlada vašim životom?, a koje u savremenu psihologiju uvodi Jean Shinoda Bolen svojim bestselerom ”Boginje u svakoj ženi”.

Artemida

Boginja Lova i Meseca, kao arhetip predstavlja slobodni ženski duh, koji postavlja i ostvaruje svoje ciljeve na terenu koji sam bira. Kao devičanska boginja ona je celovita, samodovoljna i nezavisna od odnosa sa muškarcem. ‘’Mogu da brinem sama o sebi’’ je deviza sa kojom žive žene u kojima je ova boginja dominantna.

Emocionalno zdravlje

Emocionalno zdravlje predstavlja osnovu za uspostavljanje zrelog odnosa prema sebi, profesiji koju biramo, prijateljima i ljubavnim odnosima u koje se upuštamo.