Tag: burnout

Razlika između stresa i burnout-a

’’Svaki stres ostvlja neizbrisiv ožiljak, a organizam plaća cenu sopstvenog preživljavanja stresne situacije tako što postaje malo stariji’’ Hans Seli (Hans Selye)

Svi ljudi ponekad imaju loše dane kada im je teško da ustanu iz kreveta, nemaju volje da odu do kancelarije, a na pomisao o kolegama ili korisnicima im se javlja želja da pobegnu u drugu državu. Ipak, ako se ovakvi dani javljaju često ili nižu jedan za drugim može se sa relativno pouzdano smatrati da je osoba na putu ka ili je već u stanju ozbiljnog profesionalnog izgaranja. Profesionalno izgaranje (burnout) podrazumeva stanje u koje se dospeva zbog izloženosti hroničnom stresu na poslu, koje usled primene neadekvatnih strategija prevladavanja i nedostatka mehanizama podrške, vodi različitim negativnim efektima u oblasti zdravlja, psihičkog i socijalnog funkcionisanja osobe

Obuka za prevladavanje stresa na poslu i prevenciju profesionalnog izgaranja

U stručnoj i opštoj javnosti postoji saglasnost oko visokog nivoa stresa kome su skoro svakodnevno izloženi pripadnici posebno pomagačkih profesija kao što lekari, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi i sl. Potreba za osnaživanjem i pružanjem podrške stručnjacima u sistemu socijalne zaštite prepoznata je od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, gde je 29 i 30. oktobra 2015. godine održana prva realizacija naše akreditovane obuke‘Znanja i veštine za prevladavanje stresa na poslu i prevenciju profesionalnog izgaranja”.  Nakon ove realizacije, program obuke je realizovan još četiri puta u tokom 2016. godine i do sada ga je pohađalo oko 100 profesionalaca iz različitih ustanova i organizacija vladinog i nevladinog sektora čija je delatnost vezana za sistem socijalne zaštite (centri za socijalni rad, domovi za starije osobe, dnevni boravci za decu sa intelektualnim teškoćama, organizacije za podršku različitim manjinskim grupama i sl.).

Cilj ove obuke je podizanje kompetencija zaposlenih za prepoznavanje rizika i manifestacija profesionalnog izgaranja, kao i osnaživanje ličnih kapaciteta za umanjenje negativnih posledica stresa na poslu. Učesnici se upoznaju sa konceptima brige o sebi i emocionalne odgovornosti i  predstavljene su im neke od veština prevladavanja stresa, kao što je osporavanja iracionalnih misli i izgradnje racionalnih uverenja, osvešćivanje vrednosti u radnom kontekstu, veštine asertivne komunikacije i potpune svesnosti.   Naše obuke stalno potvrđuju da postoje brojni faktori koji izazivaju stres kod zaposlenih u sistemu socijalne zaštite i da oni samo delimično potiču od težine problema sa kojima  dolaze korisnici, a mnogo više iz spoljnih faktora kao što su nedostatak resursa, neadekvatni uslovi rada, izloženost i negativan tretman u medijima. Učesnici su izrazili zadovoljstvo zbog održavanja ovakve vrste obuke, jer prepoznaju značaj teme za dobrobit profesionalaca u socijalnoj zaštiti, kao i za kvalitet usluge pružene krajnjim korisnicima.