Category: Novosti

Sertifikat iz Kognitivno Bihejvioralnog Koučinga – upis nove generacije

MEĐUNARODNO PRIZNATI KOUČING PROGRAM OD STRANE ISCP (International Society for Coaching Psychology)

Sertifikat iz Kognitivno Bihejvioralnog Koučinga je međunarodno priznata edukacija od strane Internacionalnog Udruženja za Koučing Psihologiju (ISCP), jedne od vodećih profesionalnih asocijacija za razvoj koučing psihologije i RECBT pridruženog trening centra Albert Ellis Instituta u Beogradu. 

Obuka za prevladavanje stresa i prevenciju profesionalnog izgaranja u oktobru

Pozivamo zainteresovane da se prijave na akreditovanu obuku  “Znanja i veštine za prevladavanje stresa na poslu i prevenciju profesionalnog izgaranja” 29.oktobra 2016. godine u Beogradu.

Cilj obuke je podizanje kompetencija za prepoznavanje rizika i manifestacija profesionalnog izgaranja, kao i osnaživanje ličnih kapaciteta za umanjenje negativnih posledica stresa na poslu. Učesnici će biti upoznati sa konceptima brige o sebi i emocionalne odgovornosti i biće im predstavljene neke od veština prevladavanja stresa. Program se sastoji od dva modula od kojih se prvi odnosi na Razumevanje stresa i profesionalnog izgaranja i sadrži sledeće tematske celine: određenje stresa na poslu, profesionalnog izgaranja i srodnih pojmova, uzročnici stresa i profesionalnog izgaranja, lični i organizacioni, promene u emocijama, stavovima i ponašanju i posledice u ličnom i profesionalnom okruženju. Drugi modul nosi naziv Prevencija i intervencije i sadrži teme kao što su: koncept emocionalne odgovornosti, osporavanje iracionalnih misli i izgradnja racionalnih uverenja, tehnike relaksacije, osvećivanje vrednosti u radnom kontekstu i implementacija vrednosti u svakodnevni rad i osnove asertivne komunikacije.

Obuka je otvorena za sve zainteresovane, odnosno, namenjena je svima koji smatraju da bi trebalo da razviju veštine za prevladavanje stresa na poslu. Naše prethodne realizacije  pokazale su da je ova obuka veoma korisna kako zaposlenima u socijalnoj zaštiti, tako i profesionalcima iz drugih oblasti, jer je stres na poslu karakteristika svih zanimanja koja podrazumevaju rad sa ljudima i nije kao što se nekada mislilo rezervisan samo za pomagačke profesije.

Obuka je akreditovana u sistemu socijalne zaštite, što znači da potvrda sa ove obuke zaposlenima u socijalnoj zaštiti  donosi 15 bodova u postupku obnavljanja licence. Važno je napomenuti i da je u pitanju osnovna obuka, odnosno, prvi nivo treninga, koji će uskoro biti dopunjen dodatnim sadržajima namenjenim budućim trenerima i/ili supervizorima.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na obuci  molimo Vas da nas o tome obavestite na mail brankoviciva@yahoo.com najkasnije do ponedeljka 24.10.2016.godine. U mailu pošaljite svoje osnovne podatke (ime i prezime, kontakt mail i telefon) a mi ćemo Vam nakon toga poslati prijavni obrazac, instrukcije za uplatu i satnicu za obuku.

Obuka se održava u subotu 29.10.2016. od 09h do 17h u Ustanovi kulture Parobrod, Kapetan Mišina 6a, Beograd. Cena obuke je 5.000 dinara po učesniku i uključuje materijale za učesnike i osveženje.

Autorke programa su Iva Branković, master socijalnog rada i porodični terapeut i Mia Popić,  master kliničke psihologije i REBT psihoterapeut.

Besplatan psihološki program za mlade u UK Parobrod

U okviru projekta “Oktobar – mesec zaštite mentalnog zdravlja mladih u UK Parobrod” ovog meseca smo organizovali niz aktivnosti namenjenih mladima.

Obuka za prevladavanje stresa na poslu i prevenciju burnout-a

Centar za edukaciju istraživanje i razvoj će 14.maja i 21. maja 2016. godine u Beogradu organizovati  realizaciju dvodnevne akreditovane obuke “Znanja i veštine za prevladavanje stresa na poslu i prevenciju profesionalnog izgaranja”.

RECBT pridruženi trening Centar Instituta Albert Ellis organizuje trening asertivnosti

Trening je namenjen ljudima koji žele da istraže sebe i unaprede način na koji komuniciraju sa drugim ljudima. Trening će vam pomoći da bolje upoznate sebe otkrivajući šta želite, a šta ne želite; razvijete veću osetljivost za verbalne i neverbalne poruke drugih ljudi; sigurnije zastupate svoje interese traženjem onoga što želite i odbijanjem onoga što ne želite; definišete granicu do koje ste spremni da idete pristajući na kompromis; prepoznate i reagujete na pokušaj zloupotrebe i iskorišćavanja; naučite da u interpersonalnim situacijama reagujete zdravim emocijama koje vam pomažu da se samopouzdano uhvatite u koštac sa problemima.