Tag: ženski arhetipovi

Karakteristike boginja koje vladaju ženskim životima

Ovde možete naći više informacija o arhetipskim obrascima, koji su predstavljni u članku Koja grčka boginja vlada vašim životom?, a koje u savremenu psihologiju uvodi Jean Shinoda Bolen svojim bestselerom ”Boginje u svakoj ženi”.

Artemida

Boginja Lova i Meseca, kao arhetip predstavlja slobodni ženski duh, koji postavlja i ostvaruje svoje ciljeve na terenu koji sam bira. Kao devičanska boginja ona je celovita, samodovoljna i nezavisna od odnosa sa muškarcem. ‘’Mogu da brinem sama o sebi’’ je deviza sa kojom žive žene u kojima je ova boginja dominantna.

Koja grčka boginja vlada vašim životom?

Mitovi i bajke su priče koje nam kazuju na opšta mesta u ljudskoj istoriji, na lične karakteristike ljudi koje se ponavljaju vekovima i tipove odnosa kojima smo kao ljudi skloni. Ljudi čitajući ili slušajući bajke i mitove veoma često imaju mistično iskustvo, osećaj povezanosti, prepoznavanja, ”dodirivanja” istine.