Tag: zabrinutost

Anksioznost

Stanje anksioznosti najbolje se može razumeti ukoliko ga uporedimo sa strahom. Kada se osećate uplašeno, vaš strah se najčešće odnosi na određenu konkretnu stvar. Tako se na primer možete plašiti da nećete dobiti posao za koji ste aplicirali ili da ćete biti odbačeni od strane osobe koja vam se dopada. Dakle, strah se odnosi na određenu konkretnu stvar.