Tag: sistemska porodična terapija

Partnerski i porodični trouglovi

Kada se u istoj rečenici iskoriste reči trougao, par i porodica obično pomislimo na stari, dobro poznati trougao ”bračni par-ljubavnik/ljubavnica”. Ipak utrougljavanje u porodičnom sistemu ima mnogo više pojavnih oblika nego što je izvanbračni ljubavni odnos, i kao takvo ima svoje uzroke i funkciju.

Utrougljavanje je, najjednostavnije rečeno, neadekvatno uključivanje trećeg objekta u partnerski odnos između dve osobe, a dešava se da bi se zamaskirali problemi u tom odnosu.  Ljudi, skloni zataškavanju, veoma često, umesto da se bave teškoćama, radije, sasvim nesvesno, uključe nekog ili nešto treće i onda se iza toga sakriju.

Odnos majke i ćerke

Odnos majke i ćerke u pshološkoj i popularnoj literaturi predstavljen je na skali od potpune satanizacije do vrhunske idealizaicje. Delikatnost ovog odnosa izazovna je za mnoge autore ali malo njih uspeva da izbegne zamku dominantnog društvenog diskursa, koji ulogu majke i dalje definiše kao one koja ima urođenu sposobnost a samim i tim odgovornost da neguje, brine, podiže, usmerava. Sasvim prirodno, druga strana ove nezahvalne društvene medalje postaje majka koja guši, sputava, kritikuje, koči.

Šta sve znači porodica?

Porodica predstavlja naš svakodnevni životni okvir o kome ne razmišljamo često i koji nam se uglavnom podrazumeva. Kompleksnost, složenost i uticaj tog sistema retko uviđamo, a sam sistem često uzimamo zdravo za gotovo, bilo kao problematičan ili  podržavajuć. S druge strane, kada se pojavi problem kod nekog od članova porodice objašnjavamo to kao njegovu ličnu stvar i nadamo se da je reši, uz manje ili više podrške sa strane. Ali da li su porodični sistem i pojedinačni problem zaista potpuno odvojeni i nezavisni?