Tag: seksualno odbijanje

Kako da ne uznemiravate sebe kada ste seksualno odbijeni

Tradicionalna podela rodnih uloga po principu „Ja Tarzan, ti Džejn“ odavno je prevaziđena u svim aspektima muško ženskih odnosa pa tako i u sferi seksualnih odnosa.

Stvari su se danas značajno promenile.  Ne samo da su žene danas veoma aktivni seksualni partneri nego su često one te koje se žale da njihovi partneri odbijaju pozive na seks.