Tag: problemi u seksu

Rodna socijalizacija i seksualno funkcionisanje

U seksualnoj terapiji parova posebna pažnja se posvećuje takozvanoj seksualnoj socijalizaciji i ulozi koju ona igra u  i  nastanku seksualnih disfunkcija.

Pod seksualnom socijalizacijom podrazumevaju se naučeni obrasci ponašanja, stavovi i uverenja, koji definišu „normalno i očekivano“ od muškarca ili žene kada se radi o seksualnom funkcionisanju.

Kako da ne uznemiravate sebe kada ste seksualno odbijeni

Tradicionalna podela rodnih uloga po principu „Ja Tarzan, ti Džejn“ odavno je prevaziđena u svim aspektima muško ženskih odnosa pa tako i u sferi seksualnih odnosa.

Stvari su se danas značajno promenile.  Ne samo da su žene danas veoma aktivni seksualni partneri nego su često one te koje se žale da njihovi partneri odbijaju pozive na seks.