Category: Novosti

Martovske radionice

U toku marta sprovodimo dva treninga:

TRENING ASERTIVNE KOMUNIKACIJE, ISKUSTVENI NIVO

Trening je namenjen ljudima koji žele da istraže sebe i unaprede način na koji komuniciraju sa drugim ljudima. Trening će vam pomoći da bolje upoznate sebe otkrivajući šta želite, a šta ne želite; razvijete veću osetljivost za verbalne i neverbalne poruke drugih ljudi; sigurnije zastupate svoje interese traženjem onoga što želite i odbijanjem onoga što ne želite; definišete granicu do koje ste spremni da idete pristajući na kompromis; prepoznate i reagujete na pokušaj zloupotrebe i iskorišćavanja; naučite da u interpersonalnim situacijama reagujete zdravim emocijama koje vam pomažu da se samopouzdano uhvatite u koštac sa problemima.

Trening prezentacijskih veština zasnovan na kognitivno bihejvioralnom koučingu

Danas je poznato da od dve osobe koje raspolažu jednakim kompetencijama, više uspeha će imati ona koja je snalažljivija u prezentovanju sebe i svojih ideja. Prezentacijske veštine igraju bitnu ulogu u situacijama kao što su intervju za posao, polaganje ispita, držanje prezentacije na poslu, preuzimanje inicijative za traženje povišice ili unapređenja. Trening prezentacijskih veština obuhvata adekvatnu obuku koja će vas osposobiti da se oslobodite straha od javnog nastupa i steknete veštine koje će vaš nastup učiniti kvalitetnijim.

Obuka za prevladavanje stresa na poslu i prevenciju profesionalnog izgaranja

U stručnoj i opštoj javnosti postoji saglasnost oko visokog nivoa stresa kome su skoro svakodnevno izloženi pripadnici posebno pomagačkih profesija kao što lekari, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi i sl. Potreba za osnaživanjem i pružanjem podrške stručnjacima u sistemu socijalne zaštite prepoznata je od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, gde je 29 i 30. oktobra 2015. godine održana prva realizacija naše akreditovane obuke‘Znanja i veštine za prevladavanje stresa na poslu i prevenciju profesionalnog izgaranja”.  Nakon ove realizacije, program obuke je realizovan još četiri puta u tokom 2016. godine i do sada ga je pohađalo oko 100 profesionalaca iz različitih ustanova i organizacija vladinog i nevladinog sektora čija je delatnost vezana za sistem socijalne zaštite (centri za socijalni rad, domovi za starije osobe, dnevni boravci za decu sa intelektualnim teškoćama, organizacije za podršku različitim manjinskim grupama i sl.).

Cilj ove obuke je podizanje kompetencija zaposlenih za prepoznavanje rizika i manifestacija profesionalnog izgaranja, kao i osnaživanje ličnih kapaciteta za umanjenje negativnih posledica stresa na poslu. Učesnici se upoznaju sa konceptima brige o sebi i emocionalne odgovornosti i  predstavljene su im neke od veština prevladavanja stresa, kao što je osporavanja iracionalnih misli i izgradnje racionalnih uverenja, osvešćivanje vrednosti u radnom kontekstu, veštine asertivne komunikacije i potpune svesnosti.   Naše obuke stalno potvrđuju da postoje brojni faktori koji izazivaju stres kod zaposlenih u sistemu socijalne zaštite i da oni samo delimično potiču od težine problema sa kojima  dolaze korisnici, a mnogo više iz spoljnih faktora kao što su nedostatak resursa, neadekvatni uslovi rada, izloženost i negativan tretman u medijima. Učesnici su izrazili zadovoljstvo zbog održavanja ovakve vrste obuke, jer prepoznaju značaj teme za dobrobit profesionalaca u socijalnoj zaštiti, kao i za kvalitet usluge pružene krajnjim korisnicima.

Maj – mesec ličnog rasta i razvoja u Parobrodu, besplatne psihološke radionice za mlade

U toku maja meseca Centar za edukaciju istraživanje i razvoj u saradnji sa Ustanovom kulture Parobrod i Kancelarijom za mlade Stari grad sprovešće besplatan program psihološkog osnaživanja mladih. Program je osmišljen kroz realizaciju tri psihološke radionice u kojima će mladi imati priliku da razviju veštine iz oblasti asertivnog i partnerskog ponašanja, kao i da unaprede svoje radne navike.

Radionica o asertivnom ponašanju

Radionica je namenjena mladima koji žele da istraže sebe i unaprede način na koji komuniciraju sa drugima. Radionica će vam pomoći da bolje upoznate sebe otkrivajući šta želite, a šta ne želite; razvijete veću osetljivost za verbalne i neverbalne poruke drugih ljudi; sigurnije zastupate svoje interese traženjem onoga što želite i odbijanjem onoga što ne želite; definišete granicu do koje ste spremni da idete pristajući na kompromis; prepoznate i reagujete na pokušaj zloupotrebe i iskorišćavanja; naučite da u interpersonalnim situacijama reagujete zdravim emocijama koje vam pomažu da se samopouzdano uhvatite u koštac sa problemima.

Voditeljke radionice: Mia Popić, REBT psihoterapeutkinja i Doris Rafajlovski, psihološkinja
Radionica će se održati u subotu 9. maja od 10h do 14h u UK Parobrod, Kapetan Mišina 6a.

Partnerski odnosi: kako kreiramo svoje ljubavne priče

Filmovi, knjige, muzika prepuni su priča o srećnim i nesrećnim ljubavima, strasnim vezama i onima “srećnim do kraja života”. Svi čeznemo za srećnom vezom, ali se ipak nekada čini kao da je ona nešto što je neuhvatljivo i što nam stalno izmiče. U ovoj radionici ćemo zajedno istraživati koje su to tajne uspešne veze i šta je to što nas sprečava da budemo srećni u partnerskim odnosima. Kroz kombinaciju razgovora, radioničarskih tehnika i predavanja ispitivaćemo zašto pravimo izbore koji nisu uvek dobri za nas… šta kada zaljubljenost prođe… da li možemo da imamo i bliskost i slobodu… i kako da prekinemo začarani krug destruktivnih konflikata sa partnerom/kom, a kako da se kvalitetno svađamo.

Voditeljke radionice: Sanda Stanković, psihološkinja i Ksenija Perišić, psihološkinja
Radionica će se održati u subotu 16. maja od 10h do 13h u UK Parobrod, Kapetan Mišina 6a.

Zaustavite prokrastinaciju – Odložite naviku da odlažete obaveze!

Ostavljanje obaveza za poslednji trenutak, biranje da se bavimo stvarima koje su nam mnogo prijatnije u tom trenutku, iako smo svesni da bi za nas mnogo korisnije bilo da se bavimo drugim, manje zanimljiivim zadacima i obavezama, odlaganje bavljenja stvarima koje su nam teške, je dobro poznata psihološka pojava koja se zove prokrastinacija.

Cilj ove radionice jeste da vam pomogne da se izborite sa prokrastinacijom tako što ćete razumeti zašto odlažete svoje obaveze i šta možete da preduzmete u vezi toga. Shvatanjem problema i bazičnih razloga zbog kojih odlažete svoje obaveze mogu biti dovoljni da vas motivišu da preduzmete akciju onda kada vam nije do toga. Ova radionica će vas opremiti sa nizom tehnika koje, kroz vežbu, mogu da vam pomognu da prekinete začarani krug odlaganja i upadanja u paniku zadnjeg trenutka, i zapravo počnete da završavate obaveze onda kada je vreme.

Voditeljka radionice: Sanja Čičkarić, psihološkinja, REBT terapeutkinja u edukaciji
Radionica će se održati u subotu 23. maja od 10h do 13h u UK Parobrod, Kapetan Mišina 6a.

Način prijavljivanja:

Prijave traju do 9. maja,  a da biste se prijavili potrebno je popuniti prijavni formular na ovo, linku:

https://docs.google.com/forms/d/1evlv4qK0aXKvzwQW4LX8KIBG-jZ_irTJQwRE6Asm0-Y/viewform

Moguće je prijaviti se i na više radionica.